Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.paulslijpen.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Facility Makelaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Facility Makelaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Facility Makelaar verstrekt. Facility Makelaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM FACILITY MAKELAAR GEGEVENS NODIG HEEFT

Facility Makelaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Facility Makelaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FACILITY MAKELAAR GEGEVENS BEWAART

Facility Makelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Facility Makelaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Facility Makelaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Facility Makelaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te  verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

BEVEILIGEN

Facility Makelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Facility Makelaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Facility Makelaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Facility Makelaar op via paul@facilitymakelaar.nl www.paulslijpen.nl is een website van Facility Makelaar.