Training

Individueel of in groepsverband kan ik jouw medewerker(s) leren nog beter te presteren. Afhankelijk van de wens kan deze training uit één, of meerdere dagdelen bestaan. Om elke deelnemer de juiste aandacht te kunnen geven zal een groep maximaal uit 12 personen kunnen bestaan. Ik heb ervaring in het trainen van mensen op het gebied van:

  • Veiligheid
  • (sociale) Hygiëne
  • Nederlandse taal
  • HACCP
  • BHV

Indien gewenst kan ik uiteraard ook trainingen op maat leveren.